Το Resident Evil 4 HD Project mod ολοκληρώνει την αναζωογόνηση του χωριού του παιχνιδιού

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία σχετικά με τα παιχνίδια στον υπολογιστή είναι ότι σπάνια χρειάζεται να ανησυχείτε για πράγματα όπως η συμβατότητα με τα πίσω. Η προειδοποίηση με αυτό είναι τα παιχνίδια που έμοιαζαν τόσο τραγανά και καθαρά στο παλιό σας CRT τείνουν να φαίνονται χειρότερα και χειρότερα καθώς τα χρόνια περνούν και η ανάλυση αυξάνεται. Μείνετε σπο