Το Darkwood torrent διατίθεται στο διαδίκτυο από τους δικούς του προγραμματιστές

Χρειάστηκε το Acid Wizard Studio για τέσσερα χρόνια για να προετοιμάσει τον ατμοσφαιρικό τρόμο τους Darkwood για πλήρη κυκλοφορία… και μόλις μία εβδομάδα για να εκδώσει σκόπιμα ένα καθαρό, δωρεάν αντίγραφο του παιχνιδιού στο Pirate Bay. Ακολουθεί η λίστα με τα καλύτερα παιχνίδια τρόμου στον υπολογιστή.